• Oosteinderweg 6
 • 1981 AP Velsen-Zuid
 • 06-49240064
 • Van Hallstraat 81
 • 1051 HA Amsterdam

Burn-out

Om tegenwoordig succes te hebben en te kunnen omgaan met de vele complexe problemen die om ze maatschappij met zich meebrengt en een bevredigend en zinvol beroeps- en familieleven te leiden dienen we creatief en positief te zijn.

Het oor, gedynamiseerd door het Elektronisch Oor, levert de noodzakelijke energie voor het denken, concentratie, geheugen, vitaliteit en creativiteit.

"De Tomatis methode optimaliseert de enerie en de psychische mogelijkheden"

Intellectuele energie, door vermoeidheid en stress te bestrijden. Door de hersenen op te laden en spanningen te reduceren zorgt de Tomatis Methode voor een meer gebalanceerd leven. Beter slapen, verbeterde eetlust, levenslust, verbetering van communicatie met mensen om ons heen, verhoogde concentratie, geheugen, vitaliteit en zelfvertrouwen.

De creativiteit zal aanzienlijk verbeteren dankzij de gebruikte technieken.Na de luistersessies, zullen de actieve oefeningen iedere deelnemer helpen om zijn talenten optimaal te benutten.

Fysieke energie

Het oor is er niet alleen om te horen en te luisteren, het is ook het orgaan dat ons evenwicht regelt en ons lichaam stimuleert.
Het gehoororgaan bestaat uit twee gekoppelde systemen. Het evenwichtssysteem (vestibulair systeem) stuurt alle spierbewegingen in het lichaam en zorgt voor motoriek, balans en lichaamshouding. Het slakkenhuis in het binnenoor cochleair systeem) is in staat de hersenen en het lichaam energetisch op te laden, waarbij vooral hoge tonen een belangrijke rol spelen.

Door een training met het elektronische Oor ('earobics') wordt de psychische en fysieke balans hersteld of verbeterd. Het zelfvertrouwen groeit en angsten verdwijnen: twee factoren die onontbeerlijk zijn voor de verbetering van privé en werkprestaties.

Door de verbeterde controle over ons lichaam kunnen we de uitdagingen en beproevingen van het leven beter aan.
Typische signalen van stress zijn:

Fysieke signalen:

 • hoofdpijn
 • pauzes, maaltijden overslaan
 • hartkloppingen
 • misselijkheid
 • vermoeidheid
 • spierkrampen

Mentale signalen:

 • besluiteloosheid
 • geheugenstoornissen
 • concentratieproblemen
 • rechtlijnig of chaotisch denken
 • zorgelijk
 • nare dromen, nachtmerrie

Emotionele signalen:

 • snel geïrriteerd
 • ongemotiveerd
 • gedeprimeerd
 • futiliteiten opblazen
 • zich gespannen voelen
 • zich afzijdig houden

De Tomatis methode

Uit onderzoek (du Plessis, 2001, Z-Afrika) is gebleken, dat de Tomatis methode effectief is in de behandeling van stress en depressie. Er werden significante verbeteringen gemeten in de ervaring van negatieve gevoelens, zoals gespannenheid en vermoeidheid, en in het optreden van depressies en neurotisch gedrag. Het psychologisch welbevinden was versterkt. In onderzoek (Olkiewicz, 2001, Zweden) gericht op het ervaren van veranderingen door de cliënt zelf, 1 jaar na de luistertraining, zijn significante verbeteringen gemeten in het energieniveau, de aandacht en aanpassingsvermogen.

Volwassenen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam