• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

(Top)sport

Om goede (top) prestaties te leveren in de sport is een optimale balans tussen lichaam en geest nodig. Omgaan met spanning en druk is heel belangrijk wanneer de sporter moet presteren op de top van zijn kunnen.

Monique Blok-WildschutIkzelf heb in de jaren tachtig jaren aan de Open Water top gezwommen en heb zes maal de wereld titel binnen gehaald in het circuit van de World Professional Marathon Swimming Association (1983 t/m 1988). Ik heb hiermee veel ervaring met mentale kwesties in de sport.

De invloed van muziek

De invloed van muziek op de mens wordt steeds duidelijker. In de sport zien we steeds meer dat er koptelefoons met muziek gebruikt worden vooral in de voorbereidende fase vlak voor een wedstrijd om de concentratie optimaal te krijgen. Of het wordt tijdens het sporten ingezet om makkelijker ritmes vast te houden.
Met de Tomatis Methode gaat dit effect een stap verder. Het is mogelijk om via de oren rechtstreeks de psyche te beïnvloeden. De muziek wordt bewerkt door een Elektronisch Oor en weergegeven via een speciale koptelefoon met een botgeleider als extra. Deze bewerking, auditieve stimulatie,  zorgt ervoor dat de sporter optimaal kan omgaan met prikkels van buitenaf, maar ook van binnenuit.

Balans

Deze methode kan als therapie ingezet worden, maar ook als ondersteuning. Bij sporters zonder issues zie ik het niet zozeer als therapie maar meer als het optimaal in balans krijgen van het hele systeem zodat optimaal gepresteerd kan worden.
Het luisteren kan gewoon thuis of tijdens trainingsstages gebeuren.  Individueel of in een klein groepje. Ideale momenten om te ‘luisteren’ zijn de rustmomenten, lekker relaxen met een koptelefoon op. Alle eventueel lopende trajecten met mental coaches kunnen gewoon doorlopen.

Door eerst een meting te doen naar de Audio-Psycho-Fonologie wordt het functioneren van het luisteren en omgaan met prikkels in kaart gebracht. Hiermee kan een individueel programma opgesteld worden en de balans tussen lichaam en geest optimaal gemaakt worden.
De intensiteit kan variëren per persoon. Minimaal  zal er 2 maal een periode plaatsvinden van 30 uur auditieve stimulatie. Meestal binnen 15 dagen, dit betekent 2 uur per dag.
Daarnaast kan er vlak voor een belangrijke wedstrijd/toernooi korte minder intensieve periodes gestimuleerd worden om het behaalde effect te continueren of de rust te bewaren.

Marc Evers, Paralympisch kampioen zwemmen, heeft inmiddels gebruik kunnen maken van deze methode.  Marc (die te kampen heeft met autisme): “Ik kreeg meer rust in mijn hoofd. De instructies van de trainer kan ik nu ook beter omzetten in het verbeteren van mijn techniek met zwemmen.”

Voor meer informatie neem contact op met:

Monique Blok
Email: info@tomatis-ijmuiden.nl
Tel 0255-525732 of 06-20123935

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Logopedie
Praten is wel een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen lees verder


locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam