• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Opleidingen & cursussen

Tomatis IJmuiden biedt verschillende mogelijkheden en niveaus  om u op te leiden.

WEBINARS:

Wat is Luisteren

Een moderne term voor Auditieve Verwerking is Luisteren. Dat is eigenlijk een meer logischer term omdat het niet alleen om de verwerking gaat maar ook over opvangen geluid. Dat opvangen en verwerken gaat niet zomaar vanzelf. Daar is een heel traject voor nodig. Bovendien heeft het luisteren niet alleen verband met de stem en spraak, maar ook met onze emoties. Prof Alfred Tomatis heeft met zijn audio-psycho-fonologie aangetoond dat het oor meer doet dan alleen horen namelijk LUISTEREN. 
Wat houdt dat dan precies in en welke invloed heeft dat op de mens?

Eerstvolgende datum van deze webinar

Zaterdag 27 februari 10.00 - 11.30 uur
Woensdag 10 maart 19.30 – 21.00 uur

Aanmelden: via deze link*

* Mocht je niet direct een email ontvangen na aanmelden, check dan je SPAM en zet het emailadres in je contacten zodat volgende mail goed aankomt.

Auditieve Stimulatie: wat je kunt stimuleren via de oren

In deze webinar leer je hoe je hoe je het luisteren kunt stimuleren. Het gaat van eenvoudig gebruik maken van geluid en muziek, tot bestaande programma’s. Er zijn verschillende programma’s en methodes ontwikkeld die allen op hun eigen manier auditieve stimulatie bewerkstelligen. Er zit echter best wel verschil in. Ik licht er enkele uit waarvan de positieve werking bekend is. Je zou dan je weg kunnen vinden in eventuele verdere scholing of diepgaandere cursussen.

Eerstvolgende datum van deze webinar:

Woensdag 10 februari 19.00-21.00 uur
Aanmelden: via contact formulier

'Training Auditieve feedback van de stem en spraak'

In deze training voor logopedisten en stemtrainers laat ik een nieuwe kijk op auditieve verwerking zien, horen en ervaren. Er is frustratie de huidige middelen niet altijd het gewenste resultaat geven op het gebied van auditieve verwerking, stem en spraak. Deze training laat een nieuw hulpmiddel zien met een frisse visie op de functie van de oren. Daarbij komt de audio-vocale lus, auditieve feedback van stem/spraak, aan bod. Je wordt bekwaam gemaakt in het gebruik van een nieuw sensationeel instrument: 'the Forbrain'. Regelmatig geef ik webinars. Houdt social media en nieuwsbrief in de gaten!

Eerstvolgende datum van deze webinar

Vrijdag 26 februari 16.00-17.00 uur kosten € 17,50 (GRATIS bij aankoop FORBRAIN)
aanmelden via het contact formulier ovv Forbrain 26 feb en je beroep

TRAININGEN

Training Therapeutisch Luisteren

Een volle dag cursus/workshop met twee keer een terugkom sessie. Deze is geschikt voor Logopedisten/ergotherapeuten/fysiotherapeuten met kennis van sensorische informatieverwerking die werken of willen werken met kinderen.
Deze cursus wordt door mij gegeven via Kenniscentrum SIEM
datum: in het najaar van 2020 of voorjaar van 2021 IS UITGESTELD WEGENS CORONA
Aanmelden

Doelstelling:
Inzicht hebben en kunnen uitleggen wat luisteren betekent binnen de sensorische informatieverwerking

  • Therapeutisch Luisteren toepassen mbv muziek bestanden van SAMONAS/SONAS en Vital Sounds
  • Toepassen van Therapeutisch Luisteren bij kinderen met S.I. en diverse communicatieproblemen
  • Introductie Tomatis Practitioner

Tomatis Practitioner nu ook online!

Het opleidingsaanbod in de Tomatis® Methode richt zich vooral op beroepsbeoefenaren met een voltooide HBO beroepsopleiding als logopedist, therapeut sensorische informatieverwerking, (ortho)pedagoog, psycholoog, leerkracht of remedial teacher, haptonoom etc., die een zeer efficiënte behandelmethode in hun dagelijkse praktijk willen integreren. Deze methode is bijzonder geschikt voor alle therapeutische beroepen rondom leren, spraak, taal en communicatie. De afzonderlijke opleidingen worden door Tomatis Developpement verzorgd.
De opleidingen en trainingen vinden in diverse landen, waaronder mogelijk ook Nederland, plaats. Sinds najaar 2019 is het mogelijke om via e-learning de cursus te volgen.

Het vier-fasen opleidingsconcept.         
Voor een gemakkelijke ingang in deze methode bieden wij een nieuwe en flexibele, gefaseerde cursus aan.
Welk stadium u uiteindelijk wilt bereiken, hangt af van uw individuele achtergrond, interesse en tijdsinvestering.
De opleidingen zijn onafhankelijk van elkaar afzonderlijk te volgen.

Opleiding Practitioner via online training
Wil je de cursus live meemaken, kijk dan hier
Bij minimaal 10 deelnemers kan ik de cursus naar Nederland halen

Fase 1: Integreer de Talks-up in jouw praktijk en wordt Tomatis Practitioner I
Dit is een driedaagse training. De Talks-up heeft een aantal gestandaardiseerde en vastgelegde programma’s die je naar gelang de problematiek kunt inzetten.
Er zijn programma’s voor leren, taalontwikkeling, geheugen en concentratie, welzijn en emotionele problemen. Je kunt online gebruik maken van scorelijsten die ter beschikking gesteld worden door Tomatis Developpement Hierdoor ben je in staat de voortgang van de behandeling bij je cliënten te evalueren. 
Dit is de eerste stap naar een volledige certificering en erkenning als Certified Tomatis Consultant.
Om dat stadium te bereiken dient de onderstaande vervolgopleidingen te worden voltooid.
Dit is een eigen keuze. Je kunt ook uitsluitend met de Talks-Up blijven werken.

Fase 2: Opleiding gebruik Tomatis Luistertest en wordt Practitioner II
Tijdens deze vervolgopleiding leer je te werken met de Tomatis Listening Test Machine, een speciaal voor de Tomatis Methode ontwikkelde audiometer.
Je leert hoe je de luistertest, de lateraliteitstest en aanvullende audiologische testen bij je cliënten kunt afnemen. Daarnaast leer je hoe je de testen kunt interpreteren, zodat je jouw cliënten een nog betere begeleiding kunt geven.

Fase 3: Opleiding Individuele Programmering en wordt Tomatis Consultant
Tijdens deze opleiding leer je hoe je de analyse van de luistertesten en/of scorelijsten kunt gebruiken om individueel afgestemde therapieprogramma’s voor jouw cliënt te maken.

Fase 4: Certified Tomatis Consultant
Als je alle opleidingen met goed gevolg hebt afgerond kun je worden ingeschreven in het register van erkende en gecertificeerde Tomatis Consultants.
Dit geeft de mogelijkheid en het recht om alle niveaus apparatuur van de Tomatis Methode in jouw praktijk aan te schaffen en toe te passen. Hierdoor kan je, binnen je eigen vakgebied, beschikken over het volledige scala aan therapiemogelijkheden dat de Tomatis methode biedt.
Online nascholing, supervisie en internationale congressen vullen deze aan.

Cursusdata:

 


 

Wat is de Tomatis methode

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Testimonial

Het toepassingsgebied voor Tomatis luistertraining is zeer gevarieerd gezien de werking op een groot gebied in het centrale zenuwstelsel en de psyche. Dit Tomatis instituut 'beperkt' zich tot pedagogische-, motorische- en logopedische gebieden. Er zijn nog meer mogelijkheden, zoals het leren van vreemde talen, training voor muziek (instrumantaal) en zang, en psychiatrische toepassingen.

TOMATIS
locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam