• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Motorische stoornissen

De werking van het evenwichtsysteem, ritme, plannen en het inschatten van tijd en ruimte worden met Tomatis luistertraining gestimuleerd.  Door geluidstrillingen wordt ook het evenewichtsysteem, welke vastzit aan het slakkenhuis (het binnenoor),  links en rechts in balans gebracht. Deze zorgt weer voor optimale aansturing van de spieren in ons lichaam.

Bewegen, motoriek en gehoor zijn al heel vroeg in de ontwikkeling met elkaar verbonden. Al in de baarmoeder reageert het kind met bewegen op bepaalde geluiden. Een baby draait het hoofdje naar een geluid. Rond de negen maanden kan door middel van deze reflex ingeschat worden of er hoorproblemen zijn.

Motorische stoornissen Tast, evenwicht en gehoor

Geluid is vibratie welke behalve door het gehoororgaan ook door het evenwichtsorgaan en de huid wordt geregistreerd. In het begin van de evolutie waren tast en evenwicht een geheel (vissen), met het langzaam veranderen van leefomgeving op het land (reptielen) en bewegingsmogelijkheden (vogels en zoogdieren) evalueerde het evenwichtssysteem mee en kwam de tast anatomisch los te staan van het evenwicht. Daar voegde zich de cochlea echter bij. Deze is specifiek voor de mens en zorgde voor oprichting en taal. De nauwe verbinding tussen tast, evenwicht en gehoor is nog steeds te vinden in ons systeem.

Het vestibulair systeem (evenwicht) heeft connecties met alle spieren  van het lichaam.  Dit systeem is zeer belangrijk voor houding, beweging, zelfbeeld enz. Het gevoel voor tijd en ruimte, timing is essentieel. Het gehoor speelt hierbij ook een rol. Wij kunnen bijvoorbeeld horen dat de auto die achter ons is dichterbij komt en hoe hard hij rijdt zonder het te zien. En hoelang het ongeveer duurt voor ik opzij moet gaan. We reageren dus met handelen, c.q. motoriek op iets wat wij horen.

Fijne motoriek

Fijne motoriek zoals schrijven heeft een fijnere manier van luisteren nodig. Hierbij ligt vooral een goed functionerende coördinatie tussen hersenhelften aan ten grondslag. Dit betekent een hoger niveau van energie gebruik. Vooral de stimulatie van hoge frequenties, hele fijne vibraties, werken hier stimulerend op. Alleen de cochlea (binnenoor) kan deze frequenties omzetten in actiepotentialen en verder naar de hersenen sturen om zo de 'dynamo' op te laden.

Diverse problemen in de motoriek kunnen door middel van luistertherapie sneller en makkelijker verholpen worden. In combinatie met sensorische informatieverwerking en/of ergo of fysiotherapie zijn de resultaten optimaal.

Afhankelijk van het onderzoek kan op de specifieke problematiek ingegaan worden en wordt de luistertherapie meer een vibratietherapie.

Kinderen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Logopedie
Praten is wel een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen lees verder


Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam