• Oosteinderweg 6
 • 1981 AP Velsen-Zuid
 • 06-49240064
 • Van Hallstraat 81
 • 1051 HA Amsterdam

Stress, depressieve gevoelens

Luistertraining werkt op blokkades in de waarneming door het stimuleren van de hersenen (neurofysiologie), waardoor auditieve prikkels beter worden verwerkt en men zich niet meer afsluit. Via de muziek leert men beter naar de verschillende frequenties luisteren in plaats van ze alleen maar te horen. Door een training met het elektronisch oor ('earobics') wordt de psychische en fysieke balans hersteld of verbeterd. Het zelfvertrouwen groeit en angsten verdwijnen twee factoren die onontbeerlijk zijn voor de verbetering van privé- en werkomstandigheden.

In het dagelijks leven; thuis, op school of werk neemt ieder van ons voortdurend zintuiglijke indrukken op. Iedereen heeft de capaciteit om een bepaalde hoeveelheid indrukken te verwerken. Als die hoeveelheid gedurende langere tijd wordt overschreden, kunnen we in een toestand komen waarin het tijd kost om weer goed te functioneren. Een lichte mate van of kortdurende stress is gezond en kan ons aanzetten tot betere prestaties of activeren als er gevaar dreigt. Langdurige stress kan tot ziektes leiden; een hoge bloeddruk, overgewicht, hartklachten en/of psychische aandoeningen als hyperactiviteit, angsten of depressiviteit het geen het dagelijks functioneren, kan gaan bepalen.

Door de verbeterde controle over ons lichaam kunnen we de uitdagingen en beproevingen van het leven beter aan.

Typische signalen van stress zijn:

Fysieke signalen:

 • hoofdpijn
 • pauzes, maaltijden overslaan
 • hartkloppingen
 • misselijkheid
 • vermoeidheid
 • spierkrampen

Mentale signalen:

 • besluiteloosheid
 • geheugenstoornissen
 • concentratieproblemen
 • rechtlijnig of chaotisch denken
 • zorgelijk
 • nare dromen, nachtmerrie

Emotionele signalen:

 • snel geïrriteerd
 • ongemotiveerd
 • gedeprimeerd
 • futiliteiten opblazen
 • zich gespannen voelen
 • zich afzijdig houden

De Tomatis methode

Tomatis luistertraining traint de oorspieren, versterkt de wens tot luisteren en spreken en vermindert blokkades in het contact met anderen. De franse KNO-arts Alfred Tomatis ontdekte in de 50-er jaren, dat het oor vanaf 4 ½ maand na de conceptie een belangrijke rol speelt in de taalontwikkeling. Als het luisteren wordt getraind door complexe gefilterde geluiden via muziek, komt het meer in balans en verwerkt zintuiglijke informatie beter. In 1957 zijn de ontdekkingen van Tomatis door de Franse Universiteit erkend en sindsdien over de hele wereld verspreid.

Uit onderzoek (du Plessis, 2001, Z-Afrika) is gebleken, dat de Tomatis methode effectief is in de behandeling van stress en depressie. Er werden significante verbeteringen gemeten in de ervaring van negatieve gevoelens, zoals gespannenheid en vermoeidheid,en in het optreden van depressies en neurotisch gedrag. Het psychologisch welbevinden was versterkt. In onderzoek (Olkiewicz, 2001, Zweden) gericht op het ervaren van veranderingen door de cliënt zelf, 1 jaar na de luistertherapie, zijn significante verbeteringen gemeten in het energieniveau, de aandacht en aanpassingsvermogen.

Volwassenen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief




Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam