• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Jin Shin Do

De weg van de mededogende geest

De methode Jin Shin Do is in de jaren '70 ontwikkeld door de Amerikaanse Iona M. Teegarden, acupressuur- en psychotherapeute. Zij vervolmaakte deze na intensief onderzoek en schreef drie boeken: 'The acupressure Way of Health: Jin Shin Do (1978), 'the Joy of Feeling, Bodymind Acupressure'(1987), en 'The Complete Guide to Acupressure' (1996). Sindsdien heeft zij vele docenten opgeleid die, als lid van de Jin Shin Do Foundation, werkzaam zijn in de Verenigde Staten, Canada en verschillende Europese landen.

Teegarden integreerde:
I de filosofie van het Taoïsme
II een oude Japanse acupressuurtechniek
III de segmenttheorie van Wilhelm Reich

Uit de relatie die Yin en Yang met elkaar hebben ontstaat een vitale levenskracht, Chi, dat oerbeweegkracht' betekent. Tussen 2 spelers, 2 vrienden die communiceren ontstaat vibratie: de oerbeweegkracht in het universum. Volgens de traditionele oosterse filosofie is er geen scheiding tussen het lichaam, de geest en de emoties. Zij zijn volledig met elkaar verstrengeld en kunnen dus niet los van elkaar worden gezien: 'de Bodymind'. Een belangrijke houding in deze techniek van acupressuur is 'Wu Wei': 'doen door niet-doen'. In deze praktijk wordt Jin Shin Do beperkt toegepast bij stress, Stemstoornissen / -problemen of andere vormen van lichamelijk en geestelijk uit balans zijn. Hiervoor is een certificaat gezichtsacupressuur en een certificaat van de vervolgcursus waarbij de basis behandeling gegeven kan worden, behaald. Voor een algehele, uitgebreide of specifiekere behandeling wordt doorverwezen naar therapeuten die de gehele opleiding gevolgd hebben. Adressen zijn opvraagbaar bij:
JIN Shin Do Foundation
www.jinshindo.org

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Logopedie
Praten is wel een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen lees verder


locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam