• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Oorsuizingen: tinnitus

Met enige hulp kan er (gedeeltelijk) herstel op treden. Bij tinnitus veroorzaakt door flinke gehoorbeschadiging bv door lawaai, is de kans echter klein. Stress en vermoeidheids factoren spelen echter een grote rol in de mate van tinnitus of kan zelfs een veroorzaker zijn. In deze gevallen zal de Tomatis-methode zal het oor trainen om zichzelf weer op te laden, waarbij de hoge frequenties weer in het gehoor worden opgenomen. Dit geeft verlichting aan de innerlijke spanning. De concentratie verbetert en het energieniveau stijgt.

Oorsuizingen treden op als de spieren in het middenoor (hamer en stijgbeugel) moe worden of beschadigd zijn. Men hoort dan de interne geluiden. Vaak is er sprake van terugval in de hoge frequenties. Deze terugval komt vrij frequent voor bij mensen die een geluidstrauma hebben opgelopen, zoals militairen, jagers, fabrieksarbeiders of oudere operazangers. Ook bij oudere mensen is deze terugval niet ongewoon. Meestal valt dit te verwijten aan het verouderingsproces.
 Oorsuizingen zijn hoogst ongewoon voor dertigers en veertigers, die nog nooit zijn blootgesteld aan harde geluiden en geen familie hebben waarbij hoorverlies  frequent voorkomt. Er zijn echter vrij veel mensen met een stressvolle baan, die dit luisterprofiel, ook wel " Ëxecutive Ear" genoemd, vertonen. Het is dan ook geen toeval dat oorsuizingen vaak gerelateerd wordt aan hoge bloeddruk en stress.
De Tomatis-methode kan uitkomst bieden door de innerlijke spanning te verlichten en een betere controle te geven aan de oorsuizingen.

Problemen met luisteren

Een van de functies van het middenoor is het vermogen om te selecteren wat je wel of niet wilt horen. Dankzij het middenoor kunnen we beslissen wanneer we naar slechts 1 instrument uit een orkest willen luisteren en ons tegelijkertijd van de rest afsluiten. We kunnen ons in een lawaaiige omgeving afsluiten voor al het geluid om ons heen en ons concentreren op een 1 op 1 conversatie. Tomatis zegt dat het middenoor niet alleen de externe, maar ook de interne geluiden, buiten sluit. In het lichaam zijn veel van deze interne geluiden te ontdekken; bloedcirculatie, hartslag, ademen, kauwen, spierbeweging..... Mensen die last hebben van oorsuizingen hebben en moeite om de interne en externe geluiden buiten e sluiten. Deze mensen worden bedolven onder het geluid.

Er werd net al genoemd dat oorsuizingen vaak gerelateerd wordt aan stress en hoge bloeddruk. "Te veel is te veel" geldt ook voor het luisteren. Het "teveel" kan veroorzaakt worden door het maken van lange uren en continue spanningen. Men is snel vermoeid en afgeleidt tijdens bijvoorbeeld vergaderingen. Het wordt steeds moeilijker om de aandacht er bij te houden en beslissingen worden steeds impulsiever genomen. De energie vermindert, maar men heeft het te druk om daar aandacht aan te schenken. Luisteren wordt steeds selectiever, rigider en vermoeiender.

Volwassenen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam